Две нови компании вклучени во индексите на SEE Link мрежата

2

see-link

Откако берзите на Бања Лука и Сараево станаа активни членови на SEE Link мрежата во август оваа година, индексите SEE LinX и SEE LinX EWI се ревидирани со цел да се вклучат нови индекси.

Комитетот за индекси на SEE Link ги вклучува акциите на овие две компании: Telekom Srpske a.d. Banja Luka и BH Telekom d.d. Sarajevo.