ДЗС: Зголемена вредноста на договорени и извршени градежни работи во странство

23
Според податоците на Државниот завод за статистика, во периодот јануари – март 2023 година, вкупната вредност на договорените градежни работи во странство изнесува 147 965 илјади денари, што е за 12.5 % повеќе во споредба со

истиот период од претходната година.

Во наведениот период, градежната оператива од Република Северна Македонија во странство извршила градежни работи во вкупна вредност од 44 338 илјади денари, што е за 39.5 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Вредносните податоци за периодот јануари – март 2023/2022 година се дадени врз база на паритетот 1 САД долар = 57,6535 денари.
Фото: Pexels