Egg separator – уред за брзо одвојување на жолчката и белката на јајцата

54

egg separator

Модерниот начин на живот постојано ја наметнува потребата секојдневните обврски да се извршуваат на поедноставен начин.

Иако технологијата бележи континуиран напредок, лансирајќи најразлични уреди кои стануваат нераскинлив дел од потребите на луѓето, постојат и такви изуми и креативни дизајни кои се едноставни и лесни за користење.

Еден од тие изуми е токму овој механизам – Еgg separator со кој лесно се одвојува жолчката и белката на јајцето.