ЕЦБ ги поддржува нацрт-правилата на ЕУ за ликвидација на помалите банки

8

Европската централна банка (ЕЦБ) ги поддржа предложените нови правила на ЕУ за затворање на помалите банки кога ќе пропаднат, но рече дека тие треба да бидат поамбициозни и да се применуваат низ целиот блок.

Неуспесите на банките беа ставени во центарот на вниманието поради неодамнешните колапси на Silicon Valley Bank и Signature Bank, како и Credit Suisse, која беше спасена од UBS Group, пренесува Reuters.

Предлогот на ЕУ воспоставува шеми за гаранција на депозити (DGS) кога банката пропаѓа, што е клучна промена за средните банки на кои им недостасуваат ресурси како што се отписни обврзници.

ЕЦБ ги поздрави промените, кои имаат за цел да се избегне спасување на даночните обврзници, но рече дека тие треба да одат подалеку и да го олеснат преземањето на банката што пропаѓа.

„Нивото на амбиција на предложениот законски пакет е ограничено во овој поглед“, се наведува во правното мислење на Европската централна банка.

„ЕЦБ ги охрабрува законодавците на Европската унија да го усогласат и прошират капацитетот на DGS и да го поддржат трансферот на средства и обврски на кредитната институција што ја презема банката.

Фото: Pixabay