ЕЦБ: Нашите прес-конференции повлијателни од оние на ФЕД

14

Прес-конференциите на Европската централна банка (ЕЦБ) влијаат на финансиските пазари повеќе од оние што ги одржува Федералните резерви на САД (ФЕД), според индексот што го креира ЕЦБ за да ги измери ефектите од нејзините комуникации.

Способноста да се насочат очекувањата на инвеститорите во посакуваната насока е витална алатка за политиката за централната банка, така што резултатите од индексот за следење на комуникациите на ЕЦБ веројатно ќе го привлечат интересот на креаторите на политиките и учесниците на пазарот, пренесува Financial Times.

ЕЦБ ја објави функцијата на блогот на член на персоналот во средата, велејќи дека нејзините прес-конференции „влијаеле на пазарите надвор од непосредното влијание на политичките одлуки“, кога се мери според движењата на едногодишните индексирани фиксни каматни стапки преку ноќ.

Она што го велат централните банки може да влијае на цените на финансиските пазари и како се развива економијата. Според ЕЦБ, констатирано е дека осумте прес-конференции по почетокот на покачувањето на каматните стапки во јули минатата година, најмногу ги придвижиле пазарите во посакуваната насока.