ЕЦБ очекува натамошен постепен пад на инфлацијата

14

Инфлацијата благо порасна на крајот на годината и останува над целта за инфлација. Во следните месеци, ЕЦБ очекува негово натамошно постепено олеснување. „Под овие околности, решивме да ги задржиме клучните каматни стапки на ЕЦБ непроменети“, коментираше одлуката на ЕЦБ во четвртокот, гувернерот на Банката на Словенија, Боштјан Васле.
„Оценуваме дека сегашното ниво на каматни стапки, доколку се одржува доволно долго, значително ќе придонесе за навремено враќање на инфлацијата на целното ниво од два отсто. Нашите понатамошни чекори сепак ќе зависат од тековните податоци, движењето на базичната инфлација и ефективноста на нашите мерки“, објасни Васле, додавајќи дека каматните стапки ќе бидат доволно рестриктивни сè додека инфлацијата навреме се врати на целта.

Заладувањето на економската активност во еврозоната продолжи и во последниот квартал од минатата година. Со постојано слаба побарувачка и тесни услови за финансирање, ладењето беше на широка основа, при што показателите упатуваа на пад на активноста и за производството и за услугите. Лани во декември инфлацијата во еврозоната беше 2,9 отсто. Растот на цените на храната дополнително забави, а базичната инфлација падна на 3,4 отсто.

Како што изјави Васле, краткорочните движења на цените укажуваат на поволни изгледи за продолжување на дезинфлацискиот процес. „Главните ризици за долгорочното опстојување на зголемената инфлација остануваат затегнатоста на пазарот на труд и зголемениот раст на платите“, тврди тој.

Побрзото забавување на инфлацијата ги одржува очекувањата на пазарните учесници дека Европската централна банка (ЕЦБ) дополнително ќе ги намали клучните каматни стапки оваа година. Според него, тоа се рефлектира со значително помали барани приноси на државните обврзници и обврзниците на приватниот сектор во однос на највисоките нивоа постигнати на крајот на октомври минатата година.