Европската централна банка слави 25 години

12

Европската централна банка (ЕЦБ) слави 25 години работа.

Според тоа, постои малку подолга од еврото, заедничката валута на таканаречената еврозона. Од самиот почеток мораше да се соочи со понекогаш гигантски проблеми, од светската финансиска криза, преку пандемијата, до војната во Европа и нејзините хаотични последици.

Банката официјално започна на 1 јуни 1998 година. Прво само во електронска форма како валута за клиринг, еврото беше воведено седум месеци подоцна, на првиот ден од следната година, пишува dpa.

Важеше во 11 од тогашните 15 земји-членки на Европската унија, а ги замени националните валути во оптек на 1 јануари 2002 година. Денес еврото е официјално платежно средство во 20 земји на ЕУ со повеќе од 346 милиони жители.

Задолжена за стабилноста на заедничката валута, каматната политика, издавањето пари и надзорот на националните централни банки-членки, ЕЦБ се соочи со огромни предизвици во својот четврт век.

На самиот почеток, во спорот кој ќе биде прв претседател на ЕЦБ, Германија и Франција мораа да го прифатат компромисот на Холанѓанецот Вим Дујзенберг.

Дуизенберг мораше да се бори за довербата на Германците, Французите, Италијанците и неговите сограѓани Холанѓани во новата, безлична валута која наскоро требаше да ги замени нивните марки, франци, лири и гулдени.