Евростат: Луксембург на чело на ЕУ во однос на БДП по глава на жител, Бугарија на дното

15

Во 2023 година, Луксембург и Ирска беа на врвот на ЕУ во однос на бруто домашниот производ (БДП) по глава на жител, изразен во однос на куповната моќ, додека Бугарија е на последното место, а Грција и Латвија имаат благо подобрување покажаа новите проценки на Евростат.

Канцеларијата на ЕУ задолжена за статистика во прелиминарните проценки посочи дека БДП на Луксембург по жител, изразен преку стандардот на куповната моќ, бил околу 140 отсто повисок од просекот на ЕУ во изминатите години.

Ирска имаше ниво од 112 отсто над просекот на ЕУ, што е далеку пред Холандија (30 отсто), Данска (28) и Австрија (23).

Спротивно на тоа, Бугарија забележа најнизок БДП по глава на жител во ЕУ со 36 отсто под просекот на ЕУ, малку пред Грција (-33 отсто) и Латвија (-29).

Евростат ја објаснува непроменетата позиција на Луксембург на врвот на листата на земји од ЕУ со големото учество на странската работна сила, која учествува во создавањето на бруто домашниот производ, но овие работници не се вклучени во резидентното население, кое се користи за пресметување на БДП по жител.

Се додава дека нивните распределби на трошоците се евидентираат во националните сметки на нивните матични земји.