Франција му даде втора шанса на Starlink

34

Францускиот регулатор Arcep започна јавна консултација за неодамна откажаната одлука за доделување фреквенции на Starlink, отворајќи ја можноста за обновување на лиценцата за сателитската широкопојасна услуга на SpaceX, која се потпира на сателити во ниската Земјина орбита.

Arcep го овласти Starlink да користи две фреквенции за да обезбеди сателитски широкопојасни услуги во Франција во 2021 година, потсетува Mobile World Live. Сепак, Conseil d’Etat потоа ја поништи одлуката на регулаторот, која беше оспорена на суд од две еколошки групи.

Судот забележа дека агенцијата не одржала јавна расправа пред да ги даде лиценците. Сега регулаторот рече дека ќе се усогласи со аргументот на жирито и започна консултации, со краен рок до 9 мај за поднесување документи.

Од Arcep, исто така, беше побарано да објасни зошто претходно заклучи дека нема потреба од јавна расправа за ова прашање. Регулаторот го наведува своето верување дека доделувањето лиценца „нема да има значително влијание на пазарот, ниту да влијае на интересите на крајните корисници“.

Последно, но не и најмалку важно, Arcep истакна дека голем број други сателитски широкопојасни услуги веќе биле достапни и оперативни во Франција во времето кога ја доделиле лиценцата за Starlink во февруари 2021 година.