Граѓаните на ЕУ се задоволни од економските можности во ЕУ, Хрватите се загрижени за заминувањето на луѓето

29

Истражувањето на Европската комисија спроведено на регионално ниво покажува дека граѓаните на Европската унија позитивно гледаат на економската состојба во нивните региони и дека 65 отсто од нив се задоволни од тоа.

За време на истражувањето за состојбата на економијата во нивниот регион, објавено од Евробарометар, 55 проценти од граѓаните на ЕУ ја оцениле економската состојба како прилично добра, а десет проценти како многу добра. 25 отсто од испитаниците сметаат дека состојбата е прилично лоша, додека седум отсто од испитаниците ја оценуваат економската состојба како многу лоша. Три проценти не дадоа одговор.

Европејците имаат тенденција да мислат дека најважните прашања со кои се соочува нивниот регион во моментов се трошоците за живот, а дури 31 отсто мислат така, економската состојба и невработеноста се на второ место по здравјето, според 26 отсто од испитаниците. Потоа следат домувањето (20 проценти), животната средина и климатските промени (19 проценти) и образовниот систем (18 проценти).

Испитаниците како најголем проблем ги наведоа трошоците за живот и невработеноста
Испитаниците ги идентификуваат економијата, социјалната правда и работните места (29 проценти) како една од најважните димензии за иднината на Европа, проследени со климатските промени и животната средина (24 проценти), образованието, културата, младите и спортот (24 проценти), демократијата, вредностите и правата и владеењето на правото (21 отсто), здравството (21 отсто), безбедноста и одбраната на ЕУ (20 отсто) и миграцијата (19 отсто).

Сепак, Хрватите даваат приоритет на други прашања, според истражувањето на Евробарометар.

Иако заедничката компонента со остатокот од ЕУ е токму тоа што трошоците за живот се превисоки, за што сметаат 44 отсто од Хрватите, второ е заминувањето на луѓето и претприемачите од земјата, што загрижува 37 отсто од испитаниците. Во Панонска Хрватска ова прашање е апсолутно на прво место, а 53 отсто од испитаниците го гледаат како проблем број еден во овој регион на Хрватска, додека трошоците за живот се на второ место.

Според истото истражување објавено од Евробарометар, 82 отсто од граѓаните се задоволни од квалитетот на животот во нивниот регион во ЕУ.

Во текот на истражувањето, 62 отсто од нив изјавиле дека квалитетот на животот е доста добар, а дваесет отсто оцениле дека квалитетот на животот е многу добар. 13 отсто од испитаниците сметаат дека животот во нивниот регион е прилично лош, додека четири отсто сметаат дека квалитетот на животот во нивниот регион е многу лош. Само еден процент од испитаниците не одговориле.

58 отсто од испитаниците имаат доверба во регионалните и локалните власти, додека 38 отсто немаат доверба во нив.