Хармонизација на законодавството и градење на капацитети за заштитата на потрошувачите

3

Хармонизација на законодавството и градење на капацитетите во областа на заштитата на потрошувачите е нов проект што го започнува Министерството за економија.

Овој проект ќе се реализира со средства од ИПА фондовите во вредност од 1.330.000 евра.