Хрватска со 100 милиони евра ќе ги поддржува малите и средни фирми

12

Хрватска и европската инвестициска банка ЕЦБ потпишаа договор за заем од 100 милиони евра кои се наменети за малите и средните претпријатија. Новата кредитна линија е насочена кон фирмите кои сакаат да ја зголемат конкуретноста. Во правата година кредитите ќе бидат пласирани со камата во износ од 1, 3% и 5%. Хрватска од ЕИБ досега добила заеми во износ од 760 милиони евра со кои биле поддржани 1.200 проекти.