Што се бихевиорални трикови за цените?

155

Иако цената претставува важен, но не и единствен фактор, при донесување одлуки за купување одреден производ или услуга, сепак постојат неколку бихевиорални трикови што може да се користат при поставување на цена.

Ефект на лева цифра

Овој трик често се користи во супермаркетите со што може потсвесно да се влијае врз купувачот и начинот на којшто тој ќе ја донесе одлуката за купување. На пример, многу често забележуваме цени како што се: 99, 199, 2.990, 9.999 денари. Ваквиот концепт на цени полесно “поминува“ кај потрошувачите одошто цените да бидат: 100, 200, 3.000 или 10.000 денари, иако разликата е само еден или 10 денари кај поголеми износи. Мозокот ја процесира првата цифра, со што левата цифра го “одвојува“ потрошувачот за еден денар.

Заокружени цени се користат за емоционален шопинг

Доколку за некој близок купувате подарок, во тој случај заокружена цена, како што е: 1.000, 5.000, 10.000 денари, е во ред, бидејќи низ мозокот поминува информација дека тоа е поедноставна бројка.

Одвоени цени

Одвојување на цените во мозокот на купувачот предизвикуваат ефект на поврзување што го поврзува производот со помалата цена, иако реалниот износ што се плаќа е за нијанса поголем поради ДДВ, дополнителни трошоци, административни такси и слично.

На пример, цената на уредот е 15.000 денари +18% ДДВ. Мозокот најпрво ја процесира информацијата дека телевизорот е 15.000 денари, иако на крајот купувачот ќе треба да плати уште 2.700 денари повеќе.

Ефект на мамец

Во светот на маркетингот е познат ефектот на мамец (decoy effect), што намерно нуди повеќе избори, од коишто на купувачите некои им се чинат поприфатливи од другите, иако така се чинат затоа што се споредуваат меѓу себе. Целта на овој ефект е да ги “принуди“ потрошувачите да потрошат повеќе од што планирале.

Фото: Pixabay