Иднината на работата според анализа на 930 милиони професионалци

29

Иднината на работата и вработувањето, гледана низ очите на аналитичарите и економистите на LinkedIn, изгледа вака:

Карин Кимброу, водечката економистка на LinkedIn, даде интервју на почетокот на мај во кое презентираше понови и помалку или повеќе очекувани податоци за трендовите на вработување. Податоците се добиени од анализа на над 930 милиони сопственици на профили на LinkedIn кои работат за приближно 63 милиони компании.

Накратко, таа презентираше неколку важни заклучоци добиени од анализата на LinkedIn и актуелната деловна атмосфера.

Иднината на работата од перспектива на LinkedIn
Најпрво Кимбро изјави дека е во тек тренд на помала вработеност, а воедно смета дека главни се гранките поврзани со технологијата и медиумите. Не само што е факт дека компаниите отпуштаат вработени, туку и сè помалку вработуваат нови кадри. LinkedIn покажува пад на вработеноста за 30% во споредба со пред една година. Најголема промена има во случајот со гореспоменатите технолошки и медиумски компании, кои вработуваат половина повеќе нови кадри.

Производството пред сè
Светли точки на сликата на LinkedIn за пазарот на труд се потребата од медицински персонал, лекари и медицински сестри, потоа од административни службеници, за кои неуморно се објавуваат слободни работни места. Исто така, голема е потребата од работни места поврзани со туризам и сместување и поврзани со енергетиката. Континуирана е побарувачката на луѓе кои работат во секаков вид производство.

Работата на далечина пресушува
Интересно е што побарувачката за кадар кој ќе работи на далечина полека се ‘суши’ иако има голема понуда. Што се однесува до LinkedIn, Кимброу истакнува дека само 11% од членовите работат од дома, што е помалку од 20% во март 2022 година.

Има и интересен податок дека работниците како да инвестираат во себе. Има сè поочигледни активности во насока на професионален развој. Но, не за добивање дипломи или сертификати, туку за подобрување на вештините. Статистиката на LinkedIn вели дека професионалните работници се ориентирани кон кариера и практично знаење.

Иднината на бизнисот со таленти
Дека работодавците стануваат попрецизни покажаа и ваквото истражување на пазарот на труд од платформата LinkedIn. Очигледно е зголемување на бројот на работодавачи кои нагласуваат специфични вештини (проектен менаџмент или искуство со работа со програмскиот јазик JavaScript). Дипломите или претходното искуство веќе не се толку важни.

„Овој пристап за вработување нови луѓе значи дека работодавците бараат таленти и го прошируваат фондот на потенцијални вработени каде возраста веќе не е толку важна“, рече Кимброу.

Што прави вештачката интелигенција?
Според аналитичарите на LinkedIn, вештачката интелигенција ќе ја наруши ситуацијата со работните места на „средно ниво“. За разлика од претходната тектонска технолошка промена кога имаше очигледен удар врз работните места со „низок профил“, вештачката интелигенција ќе им нанесе посебен удар на сметководителите, пишувачите на текстови или истражувачите. Подемот на вештачката интелигенција, исто така, објаснува зошто обуката за практични активности, вештини и занаети е клучна, пренесува Бонитет.

Друга забелешка направена од Кимброу и нејзиниот тим на LinkedIn е дека јазот меѓу мажите и жените на лидерски позиции се зголемува колку е повисока позицијата. Во почетните фази на кариерата, силите се изедначуваат меѓу половите. Сепак, статистиката покажува дека подоцна, со тоа што не ја продолжуваат кариерата, секоја десетта жена се откажува на секои 10 години. Кога ќе дојде моментот кога веќе имаат 20 години искуство зад себе, на лидерска позиција има 2,2 мажи на секоја жена.