Индекси на цените во земјоделството за август

0
0

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во август 2018 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 8,2 %, а кај аутпутот се бележи зголемување од 0,1 %.

Во август 2018 година, во споредба со август 2017 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно потрошени средства во земјоделството) изнесува 108.8, а индексот на цените на инпут 2 (средства наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 101.1.

Во делот аутпут, во август 2018 година, во споредба со август 2017 година, индексот на цените на растителното производство изнесува 98.1, а индексот на цените на добиточното производство изнесува 104.6.