Инфлацијата во март во Хрватска е 4,1 отсто

17

Инфлацијата во Хрватска, мерена преку индексот на потрошувачките цени, во март, според првата проценка на Државниот завод за статистика (ДЗС) изнесува 4,1 отсто во однос на истиот месец лани.

Според првата проценка на ДЗС, на месечна основа, односно во однос на февруари 2024 година, инфлацијата изнесува 0,9 отсто.

„Цените на стоките и услугите за лична потрошувачка, мерени со индексот на потрошувачките цени, според првата проценка, во март 2024 година, во однос на март 2023 година на годишно ниво, се во просек повисоки за 4,1 отсто, додека во однос на февруари 2024 година. (на месечна основа), според првата проценка, во просек за 0,9 отсто повеќе“, објави ДЗС.

Гледано според главните компоненти на индексот, односно посебните агрегати, проценетата годишна стапка на промена за Услугите е 6,6 отсто, за храна, пијалаци и тутун 4,7 отсто, за индустриски непрехранбени производи без енергија 2,5 отсто и за енергија 1,4 отсто. проценти проценти, се вели во соопштението.