Интегриран развој на човечките ресурси во прекуграничниот регион Македонија – Бугарија

4

Здружението Граѓански центар за одржлив развој ЕГРИ од Крива Паланка во партнерство со Фондацијата Стратос од Белица, Бугарија го имплементираат проектот Интегриран развој на човечките ресурси во прекуграничниот регион Македонија – Бугарија во рамки на Третиот повик на ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, финансирана со средства на Европската унија.
Проектните активности ќе се спроведуваат на територијата на Источна Македонија и Западна Бугарија, а целта на проектот е поддршка на мобилноста, адаптибилноста и условите за стручни обуки и преквалификација на луѓето во активни работни години во прекуграничниот регион.
“Со проектот се предвидува идентификација на тековниот и очекуваниот јаз во иднина помеѓу потребите на вработувачите и достапноста на квалификувана работна сила во прекуграничниот регион, креирање стратегија за интегриран развој на човечките ресурси во истиот регион. Резултатите од истражувањето ќе бидат презентирани на конференции во Македонија и Бугарија, а предвидена е и промотивна кампања за помош на барателите на работа и вработувачите од двете страни на границата, преку промоција на веб – информативниот портал”, информираа од ЕГРИ Крива Паланка.
Како што истакнаа организаторите, проектот Интегриран развој на човечките ресурси во прекуграничниот регион Македонија – Бугарија треба да воспостави врска помеѓу бизнисот и образованието, да креира стабилно партнерство помеѓу партнерите во проектот, еден заеднички план за соработка во полето на човечките ресурси, заеднички веб-портал и платформа за е-учење.