Истражување на PwC: Отпорноста е клучен приоритет за компаниите

18

Двогодишното истражување за глобалната криза и отпорност на PricewaterhouseCoopers открива дека организациите и менаџерите ја преценуваат својата издржливост и покрај тоа што работат во време на прекин.
Податоците од 1.812 испитаници ширум светот даваат увид во тоа како деловните лидери се подготвуваат – и реагираат на – новиот свет.

На прашањето каде се рангира отпорноста на листата на корпоративни приоритети, девет од десет (89%) испитаници одговориле дека издржливоста е еден од нивните најважни стратешки организациски приоритети. Ова укажува дека организациите создаваат револуција на отпорност, велат аналитичарите.

По бурниот почеток на деценијата, не е изненадувачки што девет од десет (91%) организации велат дека доживеале барем едно нарушување во нивниот бизнис – освен тоа предизвикано од пандемијата „Ковид-19“. Во просек, организациите доживеаја три и пол прекини во последните две години. Три четвртини (76%) рекоа дека нивното најсериозно нарушување има средно до високо деловно влијание – ги нарушува клучните деловни процеси и услуги, предизвикувајќи проблеми со готовинскиот тек и проблеми со репутацијата.

Првите пет пријавени нарушувања вклучуваат глобална пандемија „Ковид-19“, задржување и регрутирање на вработени, синџир на снабдување, нарушување или неуспех во технологијата и сајбер напад. Со исклучок на пандемијата, прекините на синџирот на снабдување имаа најголемо влијание врз организациите – парично или друго – и се удвоија од 2019 година, се вели во извештајот. Повеќе од половина (60%) од организациите каде што најсериозното нарушување беше поврзано со синџирот на снабдување беа најмногу загрижени дека повторно ќе доживеат слично нарушување.

„Деловните лидери се соочуваат со невидено ниво на пореметување и несигурност во денешното опкружување кое брзо се менува. Организациите се борат со надворешни макро-сили и внатрешни деловни трансформации. Токму во тој контекст, отпорноста стана еден од најважните стратешки приоритети во корпоративниот свет“, рече Дејвид Стејнбек, еден од менаџерите на Центарот за глобални кризи и отпорност во PwC US.

Додека 70% од лидерите се уверени во нивната способност да се опорават од различни нарушувања, податоците од истражувањето покажуваат дека на многу организации им недостасуваат основните елементи на издржливост за да бидат успешни. Овој јаз во довербата ги става во ризик организациите – особено кога нивните нарушувања се во центарот на вниманието – наспроти пошироките глобални или секторски предизвици.

Интеграција: Интегрираната програма за отпорност е од суштинско значење за денешните организации. Повеќе не е доволно организациите да работат во затворени системи бидејќи се справуваат со денешните сложени и меѓусебно поврзани ризици. Претпријатијата активно се движат кон интегриран пристап кон еластичноста, централно управувајќи и усогласувајќи ги повеќекратните еластичности за да го заштитат она што е најважно, заедно со деловните програми и корпоративната култура.

Лидерство: Успехот во пермакризата бара лидер и високо квалификувани тимови. Успешната стратегија и програма за отпорност бара: (1) извршно спонзорство од лидерите; (2) програмски лидер со јасни одговорности и (3) квалификуван тим кој ќе се справи со секојдневната работа.

Програмски пристап: Оперативната отпорност се гради околу она што е најважно. Организациите мора да изградат оперативна отпорност  и да обезбедат дека цврстото планирање и подготовка е дел од поширок континуиран циклус. Како што повеќе компании ги интегрираат своите програми за отпорност, многумина ги прифаќаат основните принципи на пристапот, фокусирајќи се на заштита на она што е најважно и давајќи приоритет на инвестициите врз основа на она што е критично за нивната организација и работници. Ова им овозможува на организациите да управуваат со ризиците со висока доверливост и ефикасност.

Оние кои се преселиле во интегрирана програма за отпорност се значително понапредни во многу клучни елементи на OpRes, вклучувајќи процеси за проценка на ризик и закани, вежби и тестирање, како и мапирање на зависност од услуги и процеси, што им овозможува на фирмите да изградат силен корпоративен имунолошки систем каде што организацијата може подобро да се прилагоди, моделира и напредува.

„Способноста да се приспособат и да одговорат на нарушувањето е од клучно значење за одржување на довербата изградена со засегнатите страни и заштита на вредноста и угледот на акционерите – сето тоа во време кога очекувањата за издржливост на фирмата и владата никогаш не биле повисоки. Со цел да се изгради сигурна и агилна организација, од клучно значење е деловните лидери да инвестираат во издржливоста на сите функции и луѓе и да се фокусираат на интегриран пристап, поддржан од технологијата за да се овозможи панорамски поглед на ризиците и еластичноста во кои работат “, рече Боби Рамсден.