Известување од централен регистар

6

Централниот регистар на Република Македонија ги известува своите корисници, дека денес 08.10.2018 со почеток во 12.00 часот па се до крајот на работниот ден, ќе се врши надградба на системите во Централниот регистар.

Поради тоа, во тој период ќе бидат недостапни следните системи:

  • Системот за електронско поднесување на пријави во трговскиот регистар е-Регистрација
  • Регистар за директни инвестиции
  • Нема да може да се издаваат потврдите за скенирани слики во системот за е-потврди