Известување од Централен регистар

3

Централниот регистар на Република Македонија  информира дека на ден 05.10.2018 година (петок) од 16:00 и 06.10.2018 година (сабота) до 12:00 ќе има прекин на услугите за внатрешни и надворешни корисници поради надградба на информатичкиот систем.