Каде е домувањето најскапо во Европа и колку луѓето се подготвени да платат?

65

Новите податоци покажуваат каде домувањето е најскапо во Европа – и каде луѓето се подготвени да потрошат најмногу за тоа.

Најмногу трошат за домување во Финска, а потоа во Британците, според Фондацијата „Резолушн“. Британскиот тинк-тенк откри дека луѓето во Финска трошат 24% од вкупните трошоци за домување – многу повеќе од просекот на ЕУ од 15%.

Спротивно на тоа, домувањето во Полска има најнизок удел во трошоците од која било земја на ОЕЦД, заземајќи околу 6% од расходите.

Цената на становите е највисока во Велика Британија, во однос на вкупните цени во земјата, а потоа следат Нов Зеланд, Австралија и Ирска. И Полска и Грција се рангирани далеку под просекот на ОЕЦД – со ниските трошоци за домување делумно објаснувајќи ја нивната висока потрошувачка на станови.

Во Европа, цените на куќите најмногу пораснале во Турција – со бројки кои покажуваат дека домовите во Турција номинално се 12 пати поскапи од пред девет години. Ова го става станот во Истанбул во тесна конкуренција со познатите скапи Париз и Лондон.

Помеѓу земјите-членки на ОЕЦД, најмали промени забележаа северноевропските земји како Шведска и Финска, а номиналните цени на куќите се зголемија за повеќе од 4% од 2015 година.

По Турција следи Унгарија, каде цените се за 166 отсто повисоки од 2015 година.