Како да се однесувате во моменти на криза кога приходите паѓаат?

45

Кога приходите ќе почнат нагло да опаѓаат, најдобро е итно да реагирате, но да не паничите, за да не предизвикате стрес и лоши одлуки. Во такви ситуации, треба да се планираат различни сценарија, а со оглед на различните исходи, треба внимателно да се анализираат можните последици и активности што треба да се преземат.

Ова го вели Кео Сар, ко-основачот на Групацијата Метамал, советник за стратешки раст на компанијата во Чикаго, во интервју за Блиц бизнис.

– Многу е важно да се обидеме да разбереме што може да се контролира, а што не. Потоа донесете одлуки и спроведете ги. Потрудете се да не ги преиспитувате – го започнува својот разговор.

Првата компанија со која работеше Кео Сар излезе на берза со излез од 8 милијарди американски долари. Една компанија со која работел била преземена од поголем конкурент, а една дури достигнала статус на еднорог.

– Растот на приходите е сечија одговорност, но некој, се разбира, мора да има крајна одговорност, што е нешто што го правам долго време. Пристапите за раст на приходите ќе се разликуваат во зависност од тоа во која фаза се наоѓа компанијата. Сепак, според мене, основните работи што треба да се имаат на ум кога се зборува за растот на приходите и кои верувам дека мора да постојат без оглед на фазата или големината на компанијата се:

– култура – мора да има силна култура. Тоа е она што треба да ги зближи луѓето и да ги држи заедно кога ќе стане тешко, што неизбежно се случува во секоја организација.

– цели –  не смеат да бидат нејасни, туку кристално чисти и секој треба да знае што се. Тие започнуваат на ниво на компанија и треба да се спуштат на поединечно ниво за да обезбедат усогласеност кон растот на приходите;

– процес и однесувања – мора да се спроведат правилните процеси, а тимот од вработени треба да биде фокусиран на правење на правилни работи, што е процес кој бара постојано подобрување;

– луѓе – се работи за тоа да се има вистинскиот талент во компанијата кои се вработени во вистинските улоги. Треба да има јасно разбирање за тоа кои квалитети мора да ги поседува за да биде успешен во компанијата;

– податоци и аналитика – како да знаеме дека сме на вистинскиот пат до посакуваните резултати или заостануваме? Способноста да се следат перформансите и навремено да се добие увид во бизнисот е од клучно значење за успехот и на тимот и на целата организација – вели Сар.

Исто така, ги објаснува клучните чекори што треба да се преземат кога приходот неочекувано почнува да опаѓа:

– Влегувам во режим на истражување и собирање информации. Ова значи дека поминувам низ низа прашања „зошто“ и нурнувам во голема количина на податоци за да ги потврдам или отфрлам моите претпоставки низ процесот. За да решите проблем или проблеми, треба да разберете зошто се случуваат. Во овој процес, јас исто така соработувам со менаџерите на сродните сектори за да ги разберам проблемите. Оттаму сакам да создадам серија логички решенија за да започнам со тестирање. Тоа ми помага подобро да разберам како дејствијата се поврзани со исходите или недостатокот од нив. Добивањето навремени и веродостојни податоци (увиди) е исто така многу важен дел од овој процес.

Но, за да го задржите вашиот разум и одредена перспектива, треба да запомните и дека понекогаш проблемите се на макро ниво и се надвор од ваша контрола. Пандемијата на коронавирус и енергетската криза се одлични примери за макро прашања. Во такви случаи, фокусот треба да биде на обидот да се разбере како околностите на макро ниво влијаат на вашиот бизнис и преземање акција за она што може да се контролира.

На прашањето како да се однесуваме во моменти на криза кога приходите почнуваат да се намалуваат поради надворешни непредвидени фактори, тој вели:

– За почеток, би рекол итно реагирајте, но не паничете. Паниката често води до стрес, што може да доведе до лоши одлуки. Во такви ситуации сакам да планирам различни сценарија. Со оглед на различните резултати и варијабли во планирањето на сценаријата, разберете кои активности треба да се преземат и кои би можеле да бидат последиците. И многу е важно да се обидете да разберете што може да се контролира, а што не. Потоа донесете одлуки и спроведете ги. Потрудете се да не ги доведувате во прашање.