Како ефикасно да водите мал бизнис

77

Секој тип на бизнис, од мал до развиен, носи одредени ризици и успешно водење на компанија е предизвик сам по себе. Секако, во согласност со развојот на бизнисот – различни се и предизвиците со кои може да се соочите.
За да се надминат овие предизвици потребна е квалитетна деловна стратегија. Тоа секогаш подразбира дефинирање на различни цели кои можат да се испреплетуваат една со друга, а за успешен бизнис потребно е да се вложи труд во остварување на сите стратешки цели.

Со организирање на методологијата што ќе ја води вашата стратегија, бизнисот станува поефикасен, а развојот на бизнисот е побрз. Иако ова е сложена задача која бара многу внимание, со помош на упатствата што можете да ги прочитате подолу, ќе создадете идеја за насоката во која треба да се движи вашиот бизнис!

Стратегија за дигитално присуство – чекор поблиску до клиентите

Кога се занимавате со работа која вклучува контакт со потенцијални клиенти или корисници на вашите услуги, многу е важно да бидете во тек со промените. Дигиталните медиуми се присутни во бизнисот веќе неколку децении, но во последните десет години нивната популарност значително се зголеми.

За многу луѓе денес безбедното и брзо онлајн купување е еден од најважните фактори при изборот на компанија од која сакаат да купат производ или да нарачаат услуга. Затоа, да се има добра онлајн презентација и да се биде генерално присутен во дигиталниот свет денес се смета за еден од императивите при формирањето на деловната стратегија.

Покрај добра е-продавница, потребно е да креирате и дигитален маркетинг план, кој во голема мера ќе ја прошири вашата промоција. На овој начин, ќе можете да допрете многу повеќе луѓе во споредба со тоа колку луѓе би ве забележале користејќи само традиционални маркетинг канали (телевизија, билборди, флаери, постери).

Вашата интернет презентација треба да ги пренесе клучните идеи на вашиот бизнис и на тој начин да ги привлече сите кои ќе се најдат на вашата веб-страница или профил на социјалните мрежи. Исто така, неопходно е редовно одржување и управување со страницата и сметките на социјалните мрежи, за вашата содржина секогаш да биде ажурирана.

Иако оваа работа можете да ја работите самостојно, доколку ви изгледа неинтересно или тешко, секогаш имате можност да ангажирате експерти од агенции за дигитален маркетинг кои ќе го извршат целиот процес наместо вас за одреден надомест.

Балансирана цена на производот – позиционирање на пазарот

Друг важен фактор при формирање на деловна стратегија што може значително да влијае на ефикасноста на вашиот бизнис е дефинирањето на цената на производите или услугите што ги нудите. Кога одлучувате за цената, треба да воспоставите рамнотежа помеѓу вредноста што ја инвестирате во тој производ и емоциите што купувачот ги добива од неговото купување.

Овој сегмент од вашиот бизнис план се испреплетува со следново, па затоа е многу важно да се земе предвид конкуренцијата и целната група при одредувањето на цената на производот. Неопходна е анализа на конкуренцијата за да се знае какви цени во однос на квалитетот што го нудат.

Определувањето на целната група на луѓе на кои им треба вашиот производ или услуга е од клучно значење, бидејќи директно го подразбира опсегот на цени што можете да го понудите. Можеби изгледа подобро да ги намалите цените кои ќе бидат прилагодени на „сечиј џеб“, но ова не е тактика која секогаш ќе ви донесе добри резултати.

Затоа експертите препорачуваат дури и да се спроведе мала анкета меѓу вашите потенцијални или редовни клиенти. Покрај другите прашања поврзани со вредноста што ја гледаат во вашиот производ или услуга, анкетата мора да содржи прашање за тоа колку клиентите би биле спремни да платат за вашиот производ. Цената што се добива на овој начин се смета за „горна цена“ и е показател за опсегот на цените во кој можете да работите.

Вака формираната цена ќе ви даде можност за постабилен бизнис. Обрнете внимание на фактот дека понекогаш на цената може да влијае колку слични производи веќе постојат на пазарот.

Идентификација на целната група и анализа на конкуренцијата

За да започнете сопствен бизнис, понекогаш не ви требаат многу пари, а за да може успешно и ефикасно да се управува, една од клучните работи е да ги идентификувате луѓето на кои им се обраќа вашиот бизнис.

Оваа ставка ќе влијае на сите понатамошни планови што ќе ги направите – од создавање содржина на социјалните мрежи, преку дефинирање на цената до тоа која е вашата конкуренција.

Целната група се формира врз основа на одговорот на прашањето – на кого сакате да го пласирате вашиот производ или услуга? Подоцна потоа ќе креирате други ставки на кои ќе влијае вашата целна група на луѓе.

Кога станува збор за конкурентна анализа, треба да откриете кој го нуди истото како вас. Пред се, погледнете ги примарните конкуренти, но и другите кои се помалку успешни на пазарот. После тоа треба да ги анализирате нивните добрите и лошите страни. Размислете што тие можат да ви бидат закана и каде во нивниот бизнис гледате можност за сопствен раст и обидете се да го одредите вашето место во таа анализа.

Добри услови за работа

Условите за работа вклучуваат опремување на вашата компанија со сите потребни средства за работата на вашите вработени, како и целокупната атмосфера во тимот. За да постигнете успех во бизнисот, енергијата секако ќе биде една од најважните ставки, но не треба да се занемари ниту опремата што се користи во работата.

Без разлика колку луѓе ја сочинуваат една компанија, неопходно е да се третираат како навистина вредни фактори за постигнување на севкупниот успех на бизнисот. Ова ќе произведе нивно поголемо задоволство, почит кон работодавачот, мотивација и на крајот ефикасност на целата работа.

Фото: Pexels