Кинеските хотели полека закрепнуваат

30

Новиот извештај на американската STR (којашто анализира податоци во хотелиерскиот сектор на глобално ниво), покажа видливо закрепнување на хотелиеркиот сектор во Кина.

Пандемијата Ковид 19, силно удри врз хотелиерскиот сектор и допринесе до драстичен пад на исполнетоста на хотелите кон крајот на јануари оваа година. Додека на почетокот на година исполнетоста на хотелите изнесуваше над 60%, по појавата на коронавирус се намали на 10%.

Од средината на февруари, ситуацијата со коронавирусот полека се подобрува, а исполнетоста на хотелите почна да расте, за да достигнат просечна стапка од над 20%.

Фото: Pixabay