Кои се најважните делови од секој кредит?

150

Кои се најважните делови од секој заем?

На што треба да внимаваме кога купуваме кредит од банка? Дали има некои суштински разлики помеѓу заемите во готовина, заемите за рефинансирање и станбените кредити?

Одговорите на овие прашања ви ги дава Каматица, која ве советува добро да ги запомните овие работи пред следниот пат да одлучите да купите кредит од банката.

Затоа, најважните елементи на секој заем се:

Валута на кредитот – Доколку сакате да го избегнете ризикот од курсни разлики, се препорачува да земете заем во истата валута во која ја добивате платата;

Каматна стапка – може да биде фиксна или променлива. Доколку е фиксна, не се менува при отплата на кредитот, а доколку е променлива, би било добро да се праша од што зависат неговите промени и колку често се менува.

Трошоци за заем – тука спаѓаат трошоците за подигање на самиот заем, како и други трошоци кои не се конкретно поврзани со заемот. Тие вклучуваат, на пример, трошоци за одржување на тековна сметка или премија за полиса за осигурување.

Месечната рата – мора да одговара на вашите финансиски можности, односно да биде таква да не ви претставува проблем при отплатата и да не ве доведе во ситуација едвај да „скрпите крај со крај“.

Вкупните трошоци на заемот – со други зборови, точниот износ што ќе треба да го вратите во банката за овој заем.

Предвремена отплата на кредитот – кои се условите за да го „затворите“ кредитот пред предвидениот рок и дали треба да платите некакви „пенали“ во тој случај.

Трошоци за осигурување на заемот – ако има осигурување за заем, задолжително прашајте кој ја плаќа премијата за осигурување и колку е таа, од што ве штити ова осигурување, каква е користа.