Кој е финансиски писмен во Европа?

115

Според новиот извештај објавен пред неколку дена од Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД), само 34 отсто од возрасните можат да се пофалат дека се барем финансиски писмени. Ова е слика на Европа и нејзините 39 земји.

Финансиска писменост во Европа
Како што пренесува Euronews, ова треба да се сфати како фактот дека само една третина од возрасните Европејци знаат како ефективно да управуваат со своите пари, што е неопходна вештина денес.

Во извештајот ОЕЦД потсетува колку економски неписмените луѓе се денес ранливи. Основната финансиска писменост е многу важна денес, особено во време на инфлација кога скоковите на цените дополнително ги оптоваруваат паричниците.

„Високата инфлација и зголемените каматни стапки ја истакнаа важноста од опремување на луѓето со финансиски знаења и вештини за да се справат со тешки финансиски околности“, рече аналитичарката на ОЕЦД, Кјара Монтиконе. Таа за Euronews изјави дека основната економска писменост може да се зголеми, особено во сегментот на дигитални финансиски услуги.

На врвот на листата на земји чии жители се економски најписмени се Германија и Ирска. Иако, и Германците и Ирците не го достигнаа минималниот праг на таква писменост (од 70 до 100 поени).

Кој подобро управува со парите?
Малта, Луксембург и Естонија ги следат Германија и Ирска. А што се однесува до разликата помеѓу поединците во секоја земја, резултатите го покажаа следново:

Поединците со повисоки нивоа на формално образование имаат тенденција подобро да управуваат со своите пари.
Поединците со повисоки примања подобро управуваат со своите пари.
Вработените подобро управуваат со своите пари.
Полот и возраста се исто така важни фактори кои влијаат на финансиската писменост. Европејците на возраст меѓу 30 и 59 години се финансиски пописмени од помладите (до 29 години). Исто така, мажите се покажаа како повешти во управувањето со парите.

Кој колку разбира?
Информациите што ги објави ОЕЦД се интересни, а се однесуваат на разбирањето на економските текови. Дури 84 отсто од Европејците ја разбираат дефиницијата за инфлација, но само 63 отсто можат да ја применат „временската вредност на парите“ на сопствените заштеди. Временската вредност на парите е идејата дека парите вредат повеќе сега отколку во иднина. На пример, ако сега ви се понудат 1000 евра и имате опција да ги земете сега или подоцна, би било паметно да ги земете сега. Прво, поради инфлацијата, второ поради потенцијалот за заработка.

Друг концепт што им се воведува на европските граѓани е „сложениот интерес.“ Само 42 отсто од возрасните го разбираат овој концепт. Со поедноставни зборови – „камата на камата“ како начин на заработка не ја разбира ниту секој друг Европеец.

Финансиски писмени дигитално
Дигиталната писменост и отпорот кон измами е уште една тема на која се занимаваа аналитичарите на ОЕЦД. Во однос на финансиската ранливост, 15 отсто од Европејците потврдиле дека биле жртви на барем еден вид финансиска измама. Аналитичарите истакнаа дека поголемата финансиска писменост го намалува ризикот од последиците од измами и дека дури две од три лица кои биле жртви на такви измами покажале основна економска неписменост.

Само 29 проценти од европското население покажало задоволително ниво на дигитални вештини потребни за модерното време. Затоа денес е важно сите да ја истакнат дигиталната писменост, управувањето со нови дигитални средства за финансиски трансакции, пишува Бонитет.

Европа, исто така, покажа значителен отпор на големите финансиски шокови. Истражувањето потврди дека 59 отсто од Европејците сега ќе можат да платат повисоки трошоци, еднакви на еден месечен приход, без да бараат помош од банка или пријател.