Која е најплатената професија во Хрватска, а кој најмалку заработува

40

Највисока просечна месечна плата во Хрватска во 2023 годин имаале „cloud“ инженерите, од 3.121 евро, потоа пилотите, 2.760 евра и ИТ архитектите со 2.397 евра, додека најслабо платени работници биле кројачите, шивачките и чистачите, според анализата објавена од MojPosao.

Според податоците на услугата MojaPlaća, во 2023 година просечната месечна нето-плата, вклучувајќи ги додатоците на плата, во Хрватска изнесувала 1.139 евра, што е за 14 отсто повеќе од претходната година.

Медијалната на просечната плата била нешто помала и изнесувала 1.028 евра, што значи дека повеќето работници имаат помала плата од наведениот просек.

Кога се гледа распределбата на платите по класи на плата, 34 отсто од граѓаните се во опсег од 751 до 1.000 евра, а 35 отсто од 1.001 до 1.500 евра. Се зголемува бројот на работници чија плата надминува две илјади евра, а се намалува бројот на оние со месечни примања пониски од 750 евра, беше посочено.

Освен менаџерските занимања, каде платите во просек се за 115 отсто повисоки од просечните, најплатени се занимањата од областа на технологијата и развојот, за 59 отсто повеќе од просекот и информатичката технологија за 36 отсто.

Работниците во помошните занимања имаат најниски просечни плати во Хрватска, 37 отсто потпросечни, текстилните работници со 38 отсто и вработените во услужните дејности, чии плати се во просек 29 отсто под просекот.

Гледајќи ги занимањата, без да се земат предвид хиерархиските позиции (менаџмент), највисока месечна плата имаат „cloud“ инженери, пилоти и ИТ архитекти.

Најмалку платените работници во Хрватска се шивачите со просечна месечна плата од 622 евра, шивачите со 672 евра и чистачките со 677 евра.