Kредитни рејтинзи на најголемите светски економии (инфографик)

32

Кредитниот рејтинг на една земја ја проценува веројатноста една земја да не ги исполни своите долгови, а ја одредуваат меѓународните рејтинг агенции како што се Standard & Poor’s (S&P), Moody’s и Fitch Ratings.

Општо земено, повисоката оценка резултира со пониски трошоци за задолжување за една земја, додека пониските оценки може да ги зголемат трошоците или дури и да го ограничат пристапот до капитал.

Оваа графика од фондацијата Хинрих ја прикажува кредитната способност на 28 големи економии, користејќи го индексот на рејтинг на трите агенции наведени погоре (S&P, Moody’s, Fitch).

Анализата е направена врз основа на податоците од Индексот за одржлива трговија (СTИ) за 2023 година, кој го подготви фондацијата Хинрих во соработка со Светскиот центар за конкурентност ИМД.

За да се произведе метриката за кредитен рејтинг на СTИ, оценките на S&P, Moody’s и Fitch се претвораат во нумеричка оценка и се просечни за секоја економија, со опсег од 0-60 (60 е највисок). Сите податоци се од 2022 година.

Земјите со напредни економии и стабилни политички структури обично добиваат највисок кредитен рејтинг, но тоа секогаш е предмет на промени. На пример, во август 2023 година, Fitch Ratings објави дека го намалила рејтингот на САД на АА+ од ААА (највисок можен).

Фото: Freepik