Ланската добивка на Попова Куќа ќе покрива дел од акумулираната загуба

3

popova kula

Винарската визба Попова Кула донесе одлука за распределба на добивката остварена претходната 2015 година.

Според одлуката, објавена на Македонска берза, нераспределената добивка за 2015 година, во износ од 121.192 денари да се искористи за покривање на дел од акумулираната загуба.