Македонците најбројни странски гости во бугарските бањи и СПА центри

46

Македонците биле најбројни меѓу странските туристи кои минатата година ги посетите бугарските бањи и спа центри.

Според податоците на Единствениот туристички информативен систем на Бугарија (ЕСТИ), меѓу 70.000 странски туристи кои лани престојувале во бугарските спа и бањски одморалишта, покрај гостите од Севрна Македонија, најмногу биле од Израел, Романија, Грција, Велика Британија и Србија.

Сепак, во вкупниот број посетители во бањските туристички центри доминирале домашните гости со 90 проценти.

Интерес за бањски туризам имало од сите возрасни групи. Помладите туристи најчесто го поврзуваат со рекреација и релаксација, а постарите за да си го подобрат здравјето. Според збирните податоци од 15-те општини, најголем процент на туристи биле на возраст меѓу 45 и 59 години.

Бањските гости, според податоците на ЕСТИ, сочинувале 13 проценти од вкупниот број на туристи евидентирани лани во Бугарија.