Македонија издаде еврообврзница

19

Македонија ја издаде еврообврзницата во вредност од 450 милиони евра по купонска каматна стапка од 5,625% годишно и рочност од 7 години, стои во соопштението на Министерството за финансии.

“Средствата од еврообврзницата ќе се користат за буџетски потреби во фискалните 2016 и 2017 година, како и за отплата на долгови кои доспеваат“, стои подолу во соопштението.