Меморандум за соработка меѓу АВРМ и Агенцијата за привремени вработувања Партнер

24

Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) денеска ќе потпише меморандум за соработка со Агенцијата за привремени вработувања Партнер.

Според АВРМ, освен продлабочување на соработката, целта на меморандумот е и ефикасно спроведување на законски утврдените надлежности.