Меморандум за соработка меѓу АВРМ и Агенцијата за привремени вработувања Партнер

3

Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) денеска ќе потпише меморандум за соработка со Агенцијата за привремени вработувања Партнер.

Според АВРМ, освен продлабочување на соработката, целта на меморандумот е и ефикасно спроведување на законски утврдените надлежности.