Меморандум за соработка меѓу Стопанската комора на Северозападна Македонија и АХВ

4

Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Дејан Рунтевски денеска ќе потпише меморандум за соработка со Стопанската комора на Северозападна Македонија.
Агенцијата за храна и ветеринарство веќе има потпишано Меморандум за соработка со Стопанската комора на Македонија. Документот предвидуваше континуирана едукација на бизнис операторите и нивно запознавање со најновите прописи во делот на безбедноста на храната преку организирање семинари.