Над 69% од домаќинствата имаат пристап на интернет од дома

3

Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2015 година, 69,4% од домаќинствата имале пристап на интернет од дома, што е за еден процентен поен повеќе во споредба со истиот период од 2014 година.

Учеството на домаќинствата со широкопојасен интернет во вкупниот број на домаќинства е зголемено од 67,7% во 2014 година, на 69% во 2015 година.

Речиси сите (99,5%) од домаќинствата со интернет-пристап, имале широкопојасно (фиксно или мобилно) поврзување на интернет.

Во првото тримесечје од 2015 година, од вкупното население на возраст од 15 до 74 години, компјутер користеле 69,2%, a интернет користеле 70,4%. Интернет најмногу користеле учениците и студентите, односно 94,7%.

Вкупно 71,2% од корисниците на интернет во првото тримесечје од 2015 година употребиле мобилен телефон или паметен телефон за пристап на интернет надвор од дома или од работа. Дури 15,4% од лицата кои кога било употребиле интернет, нарачале/купиле стоки или услуги преку интернет во последните 12 месеци, а мнозинството (66,9%) од нив, купиле облека или спортска опрема.

Од лицата што не купувале преку интернет во последните 12 месеци, речиси 80% претпочитаат да купуваат лично во продавница, сакаат да го видат производот, од навика и сл., а 28% не купувале поради загриженост за безбедноста при плаќањето, или приватноста (пр., давање податоци од кредитна картичка или лични податоци на интернет).