Најдобрите шефови во светот ги прават овие работи

179

Google не секогаш ги истакнувал своите менаџери. Во 2002 година, компанијата спроведе експеримент за да види колку шефови на сектори навистина се потребни со едноставно отстранување од позициите.

Тестот не помина многу добро. Не само што Google откри дека менаџерите се од витално значење за бизнисот, туку исто така идентификуваше листа на особини кои ги направија некои поефикасни од другите.

Продуктивност

Google откри дека една од најважните улоги што може да ја игра шефот е да ги предвиди потенцијалните пречки за неговиот тим и проактивно да ги отстранува. Коучинг, добрата комуникација и соработката се клучни, но на крајот од денот, ако не можете да постигнете резултати, ниту една од тие други вештини не е важна.

За да се осигураат дека нивните тимови ќе останат на вистинскиот пат и ќе бидат ефикасни, менаџерите со најдобри перформанси на Google ги развија следните навики:

-Го одржува тимот фокусиран на резултатите
-Му помага на тимот да постави приоритети
-Ги елиминира проблемите, ако е можно проактивно
-Јасно е кој што прави
-Тој е вреден работник; го поставува темпото за целиот тим

Тој има способност за советување

За да можат менаџерите да бидат ефикасни за целиот тим и сите со цел да ги исполнат задачите, тие мора да бидат способни да стапат и да решаваат проблеми. Менаџерите на Google кои редовно го покажуваат ова однесување обично се:

Активно работи со тимот;
Ги разбера предизвиците на работата;
Помага во решавањето на проблемите
Пораката што ја испраќаат овие однесувања е дека менаџерот не е над тимот, туку е дел од него.

Гугл го сумираше тоа со давање моќна изјава: „Шефовите работат за своите тимови, а не обратно“.