Најголемите светски хидроцентрали (инфографик)

69

Хидроенергијата е најголемиот светски извор на обновлива енергија. Според неодамнешните податоци на Меѓународната агенција за обновлива енергија (ИРЕНА), таа зафаќа 40 проценти од вкупниот капацитет и е пред сончевата (28%) и енергијата на ветерот (27%).

Следниот инфографик ги прикажува петте најголеми хидроцентрали во светот, рангирани според нивната максимална моќност и податоци од 2021 година. Инсталирана моќност е максималната количина на енергија што постројката може да ја произведе при целосно оптоварување.

На врвот на листата е кинеската брана Три клисури, отворена во 2003 година, која има инсталирана моќност од 22,5 гигавати (GW), што е речиси двојно повеќе од второрангираната брана Итаипу. Меѓутоа, кога станува збор за годишно производство, браната Итаипу произведува приближно исто количество електрична енергија. Тоа е затоа што реката Парана има мали сезонски варијации, што значи дека стапката на проток се менува многу малку во текот на годината. Од друга страна, реката Јангце има значителен пад на протокот неколку месеци од годината.

Браната Три клисури

Браната Три клисури е инженерско чудо чие изградба чинеше повеќе од 32 милијарди долари. За да се разбере нејзината големина, треба да се земат предвид следните факти:

Резервоарот Три клисури (кој ја снабдува браната) содржи 42 милијарди тони вода
Резервоарот зафаќа 1.045 квадратни километри
Масата на овој резервоар е доволно голема за да ја забави ротацијата на Земјата за 0,06 микросекунди
Се разбира, секоја инфраструктура направена од човечка рака од оваа големина сигурно ќе има значително влијание врз животната средина. Студијата од 2010 година покажа дека браната предизвикала повеќе од 3.000 земјотреси и лизгање на земјиштето од 2003 година.

Последици од изградбата на браната

Иако хидроенергијата може да биде профитабилна, постојат легитимни грижи за нејзината долгорочна одржливост.

За почеток, хидроелектричните брани бараат големи акумулации возводно за да се обезбеди континуитет на снабдувањето со вода. Поплавите на нови површини на земјиште може да ги нарушат живеалиштата на дивиот свет, да го нарушат квалитетот на водата, па дури и да предизвикаат природни катастрофи како земјотреси.

Браните може да го нарушат и природниот тек на реките. Некои студии покажаа дека милиони луѓе кои живеат низводно од големи брани постојано се загрижени за пристапот до храна и поплави.