Највредни компании во Македонија

155

Македонски Телеком на крајот на март оваа година имаше пазарна капитализација од 31.266.443.587 денари, што ја прави оваа компанија највредна во земјава, покажува извештајот на Македонска берза – Факти за котираните компании.

Втора највредна компанија во Македонија, според пазарната капитализација, е Стопанска банка Скопје, којашто заклучно крајот на март имаше вредност од 20.812.534.560 денари, додека трета е фармацевтската компанија Алкалоид со пазарна капитализација од 20.459.931.544 денари.

Издвоивме вкупно седум компании што котираат на Македонска берза, а што имаат пазарна капитализација што надминува 10 милијарди денари. Меѓу нив се и: Комерцијална банка (18.175.445.372 денари), Цементарница Усје (16.349.736.000 денари), НЛБ Банка (15.839.534.875 денари) и Мермерен комбинат Прилеп (11.717.145.000 денари).

Еден од основните параметри што се користи при анализа на капацитетите и перформансите на еден пазар е неговата пазарна капитализација. Овој податок ја покажува големината на анализираниот пазар, како и потенцијалите за вложување во истиот.

Пазарната капитализација за една компанија е производ на пазарната цена на акциите по вкупниот број на емитувани хартии од вредност. На пример, доколку едно акционерско друштво издало еден милион акции и пазарната цена на затворање на берзата на одреден датум е едно евро – пазарната капитализација на таа компанија ќе биде еден милион евра. Доколку цената на акциите се намали или зголеми, соодветно и пазарната капитализација ќе биде помала или поголема.

Фото: Pexels