Намален прометот во индустријата во септември

4

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата, вкупно, во септември 2023 година, во однос на септември 2022 година, изнесува 96.5.

Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во септември 2023 година, во однос на септември 2022 година, бележи пораст кај Нетрајни производи за широка потрошувачка за 2.4 %, додека опаѓање бележи кај Интермедијарни производи, освен енергија за 0.2 %, Капитални производи за 9.5 % и Tрајни производи за широка потрошувачка за 3.5 %.

Индексот на прометот во индустријата, вкупно, во септември 2023 година, во однос на август 2023 година, изнесува 113.2, додека во периодот јануари – септември 2023 година, во однос на периодот јануари – септември 2022 година, изнесува 102.8.

Индексот на прометот во индустријата на домашниот пазар, во септември 2023 година, во однос на септември 2022 година, изнесува 96.6.

Според главните индустриски групи, прометот во индустријата на домашниот пазар во септември 2023 година, во однос на септември 2022 година, бележи пораст кај Капитални производи за 16.8 %, додека опаѓање бележи кај Интермедијарни производи, освен енергија за 6.4 %, Tрајни производи за широка потрошувачка за 10.5 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1.9 %.

Индексот на прометот во индустријата на домашниот пазар, во септември 2023 година, во однос на август 2023 година, изнесува 99.3, додека во периодот јануари – септември 2023 година, во однос на периодот јануари – септември 2022 година, изнесува 101.5.

Индексот на прометот во индустријата на странските пазари, во септември 2023 година, во однос на септември 2022 година, изнесува 95.8.

Според главните индустриски групи, прометот во индустријата на странските пазари во септември 2023 година, во однос на септември 2022 година, бележи пораст кај Интермедијарни производи, освен енергија за 1.9 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 4.4 %, додека опаѓање бележи кај Капитални производи за 10.0 % и Tрајни производи за широка потрошувачка за 1.2 %.

Индексот на прометот во индустријата на странските пазари, во септември 2023 година, во однос на август 2023 година, изнесува 117.0, додека во периодот јануари – септември 2023 година, во однос на периодот јануари – септември 2022 година, изнесува 103.1.