Намалено производството на шумски производи во државните шуми

3

Вкупното производство на шумски производи во државните шуми во второто тримесечје од 2015 година, во однос на второто тримесечје од 2014 година, е намалено за 2%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Зголемување на шумското производство е забележано кај друго заоблено дрво од иглолисни, просторното
дрво од иглолисни, рудничкото дрво од листопадни видови и огревното дрво од иглолисни и од листопадни
видови.

Намалување на шумското производство е забележано кај трупците од иглолисни и од листопадни видови,
рудничкото дрво од иглолисни видови и кај другото заоблено дрво од листопадни видови.