Непроменети цените на угостителските услуги во јули

1

restoran 123

Цените на угостителските услуги во јули оваа година, во однос на претходниот месец, останаа непроменети, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Цените на угостителските услуги во јули 2015 година, во однос на истиот месец од претходната
година, е зголемен за 0,1%.

Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари – јули 2015 година, во однос на истиот период од минатата година, е зголемен за 0,4%, додека во однос на декември 2014 година е зголемен за 0,3%.