НЛБ Банка: Корисниците да ги ажурираат личните податоци

2

НЛБ Банка ги повикува своите корисници да ги ажурираат своите лични податоци како би биле навремено  информирани за сите новости и промени поврзани со продуктите и услугите кои ги користат во НЛБ Банка.

Ажурирањето на личните податоци може да се направи во најблиската експозитура на Банката.