НЛБ Банка со промотивна кампања за правни лица

3

nlbФото: НЛБ Банка

НЛБ Банка спроведува промотивна кампања за Overdraft – Дозволено пречекорување на сметка за правни лица. Сите апликации за Overdraft – дозволено пречекорување на сметка за правни лица примени во период од 09.02.2018 до 09.03.2018  година се без провизија за одобрување за првата година на користење.

Дозволеното пречекорување овозможува одржување на ликвидноста и задоволување на потребата од дополнителни средства за Вашиот бизнис во даден момент.