НЛБ Тутунска банка ги намали каматните стапки на депозитите за физички и правни лица

4

nlb

НЛБ Тутунска банка ги намали каматните стапки на депозитите за физички и правни лица.

Каматните стапки на депозитите за физички лица во МКД и ЕУР се намалени од 0,1% до 0,3% процентни поени, додека каматните стапки на депозитите за правни лица се намалени од 0,01% до 0,4% процентни поени.

Новите каматни стапки за физички лица се со важност од 08.07.2015, а новите каматни стапки за правни лица од 01.07.2015 година.

Новите каматни стапки на депозитните продукти се однесуваат на сите постојни и новосклучени договори за депозити.