Нов Управен одбор на ЕВН Македонија

207

Нов Управен Одбор на ЕВН Македониј_г-дин Харалд Дамерер_г-дин Штефан Петер_г-дин Игор Гиевски

Нов претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија е Штефан Петер, а негов заменик е Харалд Дамерер. Тие на овие позиции доаѓаат по истекот на договорите на претходниот менаџмент на Вернер Хенгст и Волфганг Шефер.

Штефан Петер има завршено студии за менаџмент со технички проекти и процеси, а на Универзитетот во Виена и Универзитетот за бизнис и економија во Минесота завршил МБА студии. Својата кариера во ЕВН ја започнал во 2001 година во одделот за набавки. По двегодишно раководење на одделот за набавки на ЕВН Бугарија, Петер е назначен за менаџер на одделот за набавки во ЕВН АГ во септември 2007. Тој во 2010 станува прокурист на EVN AG, а во септември 2012 дополнително е назначен за директор на Кабелплус, телекомуникациска компанија на ЕВН Групацијата.

Хaралд Дамерер има дипломирано на техничка школа за технички инженеринг, а во 2012 има завршено и МБА студии. Дамерер е вработен во ЕВН во 1989 година и има дипломи за инженеринг во електротехника и гас/вода. Истовремено, има управувано со повеќе Кориснички енерго центри во Австрија, а бил и ментор при воспоставувањето на КЕЦ структурата на ЕВН Бугарија.

Како трет член на Управниот одбор на ЕВН Македонија и натаму останува Игор Гиевски кој на оваа позиција е назначен од септември 2010 година.