Обновливите извори на енергија забележаа глобален раст од 52 отсто во последните пет години

16

Капацитетот на проекти за обновлива енергија достигна 3.869 гигавати минатата година, што е зголемување за 52 отсто во текот на изминатите пет години, според најновите податоци од извештајот за статистика за обновливите капацитети на Меѓународната агенција за обновлива енергија за 2024 година.

Зголемувањето на капацитетот за обновливи извори беше поттикнато од растечкиот тренд кон чисти извори на енергија ширум светот, бидејќи земјите имаат за цел да се дистанцираат од еколошки штетните фосилни горива.

Учеството на обновливите извори на енергија во енергетскиот капацитет лани достигна 43,2 отсто, што е зголемување за 8,6 отсто во однос на 2019 година.

Помеѓу 2019 и 2023 година, соларните електрани забележаа најголем раст меѓу обновливите извори на енергија.

Во последните пет години инсталираните соларни капацитети се зголемени за 138,5 отсто на 1.419 гигавати, а потоа следат ветерниците кои забележале раст од 63,5 отсто во однос на нивото од 2019 година. Вкупната инсталирана моќност на светските електрани на ветер достигна 1.017 гигавати минатата година.

Електраните на биомаса го зголемија капацитетот за 20 отсто од 2019 до 2023 година, достигнувајќи 150 гигавати, додека геотермалните централи достигнаа 15 гигавати минатата година, што е зголемување од 7,1 отсто во однос на 2019 година.

Во 2023 година, капацитетот на хидроцентралите се зголеми за 6,4 отсто во период од пет години, достигнувајќи 1.268 гигавати.

Изворот со најмала промена во однос на инсталираната моќност беше морската енергија. Овој извор, кој ја вклучува електричната енергија произведена од бранови, плими и ветрови од брегот, забележа маргинална стапка на раст од 0,2 отсто. Половина од проектите за поморска енергија со инсталирана моќност од 527 мегавати се лоцирани во Азија, а 45 проценти во Европа.