Од Вардар (најниска) до Триглав (највисока): Ова се просечните плати во земјите од регионот

175

Според податоците од јануари годинава, Словенија е прва по просечна нето плата меѓу поранешните републики на СФР Југославија, додека Македонија е на последното место. Србија е на четвртото место, а пред неа, освен Словенија, се Хрватска и Црна Гора, пренесува Investitor.

Хрватска, како уште една земја-членка на ЕУ од поранешна Југославија, е на второ место по просечна плата од 1.239 евра нето, или 1.695 евра бруто. Највисоки плати се забележани во секторот авиосообраќај, додека најниски плати во индустријата за облека, пренесува Regulated Unidet Europe.

Како и во Словенија, и во Хрватска највисоки плати имаат вработените во ИТ секторот, околу 1.800 евра нето во просек. Просечната плата во производството е околу 1.100 евра месечно, во здравството и образованието од 1.000 до 2.000 евра нето, а во земјоделството околу 900 евра. Просечните плати во туризмот и угостителството се околу 1.000 евра.

Во 2023 година, Црна Гора продолжи да ја зајакнува својата економија, стремејќи се да го забрза развојот на клучните сектори и да привлече странски инвестиции. Просечната нето плата во Црна Гора во декември изнесувала 819 евра, додека бруто месечната плата била 1.024 евра. Во однос на декември минатата година, просечната нето е зголемена, а во однос на јануари 2023 година е забележан значителен пораст.

Туризмот и угостителството, како еден од водечките сектори на црногорската економија, нудат просечен нето месечен приход од околу 800 евра во текот на летната сезона. ИТ секторот во Црна Гора нуди плати од околу 1.000 евра, додека платите во здравството и образованието се околу 600 до 700 евра месечно. Платите во земјоделскиот сектор се околу 500 евра, а во градежништвото 700 евра.

Во 2023 година, Босна и Херцеговина продолжи со напорите за економско закрепнување и развој, соочувајќи се со предизвици и можности на патот кон подобрување на животниот стандард. Просечната нето плата во Босна и Херцеговина во јануари годинава достигна 679 евра, а бруто платата 1.051 евро. Во однос на јануари минатата година, просечните плати се зголемени.

Со зголемената побарувачка за дигитални технологии, ИТ секторот во БиХ покажува брз развој. Просечната месечна плата во оваа област е околу 1.500 евра нето. Во традиционално силната преработувачка индустрија, просечните плати се околу 900 евра месечно, а во градежниот сектор што се шири околу 1.000 евра.

Македонија е на последното место со просечна месечна нето-плата од 643 евра, додека бруто платата е 966 евра. И во  Македонија најдобри плати има во ИТ секторот, од 800 до 1.000 евра нето. Истовремено, просечните плати во земјоделството се од 300 до 400 евра, а во образованието и здравството од 400 до 500 евра.

Кога станува збор за земјите од ЕУ, просечните плати се највисоки во Данска, а најниски во Бугарија. Според ТНГ од Бугарија, просечната бруто месечна плата во Софија е околу 1.400 евра, што резултира со нето приход од околу 1.000 евра. Во останатиот дел од Бугарија бруто платата е околу 1.000 евра.

Просечната месечна нето плата во Данска е 4.149 евра, додека бруто платата е 6.093 евра. Овие бројки го одразуваат високото ниво на економски развој и животниот стандард во Данска. Нето платите во ИТ индустријата се во просек околу 5.000 евра, во здравството околу 4.500 евра и во образованието околу 4.000 евра.