Одобрен планот за конечна деконтаминација на линданот во кругот на АД ОХИС -Скопје

3

На денешната седница се донесе Решение за одобрување на план за ремедијација на локацијата во АД ОХИС – Скопје и со заклучок на Владата, Министерството за животна средина и просторно планирање е задолжено да донесе Решение за одобрување на планот за конечна деконтаминација на линданот во кругот на АД ОХИС -Скопје.

Ова решение на Министерството за животна средина и просторно планирање следува откако UNIDO, односно Агенцијата за индустриски развој на ОН го информираше Министерството дека планот доставен од грчката компанија специјализирана за овој тип активности Polyec е одобрен за спроведување на постапката за деконтаминација на почвата во АД ОХИС – Скопје.