Онлајн продажбите во САД ќе надминат 1 трилион долари до крајот на годината

9

Онлајн продажбите во САД оваа година ќе се зголеми за 11,7% и ќе достигне 1,05 трилиони долари, предвидува FTI Consulting.

Консултантската фирма претходно очекуваше дека границата од 1 трилион долари ќе биде надмината дури во 2025 година, забележува MarketWatch.

Обемот на е-трговија значително се зголеми за време на пандемијата Ковид-19, а навиките за онлајн купување на купувачите веројатно ќе продолжат.

Сепак, инфлаторното опкружување и другите фактори може да имаат застрашувачки ефект во блиска иднина, сметаат експертите.

„Онлајн продажбата во изминатите 2 години беше поттикната од потребата да се купува од дома поради условите за живеење и работа и повисоките дискрециони приходи. Но, со текот на времето ова ќе се промени“, рече шефот за малопродажба и производи за широка потрошувачка на FTI, Џеј Ди Вишер.

Тој забележува дека инфлаторните притисоци ќе доведат до намалување на трошоците во втората половина од оваа година бидејќи тие ќе станат главен извор на стрес за потрошувачите кои не знаат колку долго ќе трае оваа состојба.

FTI Consulting предвидува дека онлајн продажбите во земјата ќе достигнат 2 трилиони долари до 2030 година.