Овие пет компании за една година стигнаа од нула до милијарда

252

Хеџ фондовите покажаа способност да забележат еуфорични падови, но и високи нивоа на раст во последните две години. Никаде немало толку флуктуација како во петте фирми кои завршиле во 2018 година меѓу 20-те најлоши хеџ фондови во светот, но станаа меѓу најдобрите во 2019 година, според податоците на банката HSBC.

Фондовите, кои остварија добивка од инвестиции преку низа стратегии, го надминаа просечниот учинок на индустријата на хеџ фондови за 10,4% за 2019 година. Тие, исто така, водеа на поширокиот пазар на акции кога водечките индекси беа под влијание на економска и политичка загриженост за трговскиот конфликт меѓу САД и Кина и Brexit.

Еве ги тие пет фондови:

Quantedge Global fund, Quantedge Capital

Средства на фондот: 2,2 милијарди долари

Стратегија: Макро инвестирање

Датум на основање: септември 2006 година

2019: пораст од 70,4%

2018: пад од 29,2%

Lucerne Capital fund, Lucerne Capital Management

Средства: 446 милиони долари

Стратегија: долга/кратка

Основан: декември 2001 година

2019: пораст 52,8%

2018: пад 21,9%

Golden China fund, Greenwoods Asset Management

Средства: 2,2 милијарди долари
Стратегија: долга/кратка
Основан: јуни 2004 година
2019: пораст 47,3%
2018: пад 22,9%

Marshall Wace Ucits Funds — MW Tops China, Marshall Wace

Стратегија: долгорочна
Основан: април 2016 година
2019: пораст 45,6%
2018: пад 24,6%

GAM Sistematic Multi-Strategi Master fond, GAM

Стратегија: Управување
Основан: февруари 2007 година
2019: пораст 9,6%
2018: пад 23,1%

Фото: Pixabay