Поради војната увозот на руска стока во ЕУ падна за 33 отсто

63

Војната во Украина имаше значително влијание врз односите меѓу ЕУ и Русија. Ова е особено видливо во статистиката за трговските односи објавени од Еуростат.

Според последните сезонски приспособени податоци, увозот на руски стоки во ЕУ и извозот на европски стоки во Русија значително се намалиле на крајот на деветте месеци од 2022-ра година. Уделот на Русија во вкупниот увоз од трети земји во заедницата се намали од 6,4% на 3,8% во периодот февруари – септември 2022-ра година. За истиот период, уделот на извозот во Русија од земјите на Заедницата во трети земји се намали од 2,3% на 1,1%.

Падот во енергетскиот сектор е особено видлив – увозот на руски енергетски производи буквално пропаѓа во текот на месеците на војна. ЕУ воведе санкции за увозот на јаглен и нафта, но тие стапуваат на сила во август и 5-ти декември соодветно. Земјите од заедницата не го забрануваат увозот на природен гас, но неговиот удел е значително намален, бидејќи самата Русија почна да ги ограничува испораките како дел од нејзината тактика на конфронтација со Западот.

Учеството на рускиот природен гас во вкупниот увоз на ЕУ заклучно со третиот квартал е веќе 18%, откако со текот на годините достигна речиси 50%. Периодот јули – септември беше период кога земјите од ЕУ беа во активна кампања за полнење на резервоарите за гас и побарувачката за оваа суровина беше голема.

Најголем пад има кај увозот на јаглен – всушност овој енергетски ресурс најлесно се заменува со сопствени извори во Европа. Јагленот е исто така еден од одговорите на Стариот континент за енергетската криза, многу земји, вклучително и Германија, презедоа чекори за повторно отворање на електрани на јаглен кои го штедат оскудниот природен гас.

Што се однесува до извозот на стоки од ЕУ во Русија, податоците на европската статистика во голема мера покажуваат зачувување, дури и мало зголемување на извозот на некои од водечките групи на стоки, на пример, во однос на автомобилите, во првите девет месеци од 2022-ра година, на Русија и беа испорачани автомобили во вредност од 6,9 милијарди евра, во споредба со 6,5 милијарди евра за деветте месеци од 2021-ва година. Врвот е во вториот квартал од годинава.

Во случајот со фармацевтските производи, извозот во Русија се зголеми на 5,9 милијарди евра, во споредба со 4,7 милијарди евра една година порано. Извозот значително забрза во третиот квартал, од 1,57 милијарди евра на 2,4 милијарди евра.